Syuqran Jazilan for d click :)

My Friend

Rabu, 10 Februari 2010

Surah Al-Maidah : 1 - 5

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

1) wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji.haiwan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram(haji @ umrah). sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

2) wahai orang-orang beriman! janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan menganggu hadyu (haiwan-haiwan qurban) dan Qalaid(haiwan-haiwan qurban yang diberi tanda) dan jangan pula pula menganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam : mereka mencari kurnia dan keredhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum kerana sampai mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka)dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa jangan tolong-menolong berbuat dosa dan pemusuhan. bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.

3) diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging haiwan yang disembelih bukan ats nama Allah, yang telah tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam  binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam(anak panah) kerana ini suatu perbuatan fasik. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaKu (Allah). pada hari ini Aku(Allah) sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan Aku redha islam sebagai agamamu. tetapi barang siapa terpaksa kerana lapar bukan kerana ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4) mereka bertanya kepadamu (Muhammad) "apakah yang dihalalkan bagi mereka?" katakanlah yang halal bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah wktu melepasnya. dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya.

5) pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. makanan sembelihan Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. dan dihalalkan bagimu menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskahwin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

JANJI-JANJI > janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dbuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

SYI'AR-SYI'AR kesucian Allah > segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibdah haji seperti tata cara melakukan tawaf dan saie. tempat-tempat mengejarkannya seperti Ka'abah , Safa dan Marwah.

BULAN HARAM > zulkaedah, zulhijjah, Muharam, Rejab. bulan2 ini dilarang melakukan peperangan n sebrang pergaduhan.

QALAID > haiwan hadyu yang diberi kalung, agar diketahui orang bahwa haiean itu diperuntukan untuk dibawa ke Ka'abah.

AZ-AZLAM anak panah yang belum memakai bulu. orang Arab jahiliah menggunakan anak panah yang belum memakai bulu untuk menentukan apakan merka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. 
caranya ialah : mereka mabil 3anak buah anak panah yang belum memakai bulu. setelah ditulis masing-masing iaitu dengan "lakukanlah", "jangan lakukan" sedangkan yg ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'abah. bila mereka hendak melakukan sesuatu perbuatan maka mereka meminta agar juru kunci ka'abah mengambil anak panah itu. terserahlah nanti apakh mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang di ambil itu. kalau yg terambil anak panah yang tidak ada tulisannya,maka undilah sekali lagi....

sekian,wassalam....

Tiada ulasan:

Catat Ulasan